El FOGAIBA fa efectiu el pagament de 13,1 milions per la bestreta de les ajudes de la PAC.

El pagament anticipat és d’un 70 %, que és el percentatge màxim establert per la Comisió Europea, en algunes línies [...]