La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha aconseguit un acord entre Fet a Sóller i l’Associació de Varietats Locals per la cessió de la marca de la varietat local de la taronja canoneta.

A partir d’ara, s’iniciaran tots els tràmits necessaris per fer possible el canvi de titularitat i sigui la pròpia conselleria qui vetli pel bon funcionament i pugui controlar i sancionar a qui faci un ús fraudulent de la marca.