La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, ha presentat aquest matí el pla de xoc per fer front a les necessitats del sector agrari, ramader, pesquer i agroalimentari, derivades de la crisi sanitària del COVID-19. Es tracta d’una bateria de mesures per valor de 1.850.000 euros que serviran per enfortir el sector agroalimentari i pesquer. El pla contempla diferents línies d’actuació, establertes en funció de les necessitats de cada subsector, dirigides a les empreses de les balears que produeixen i comercialitzen productes locals agroalimentaris.

La situació d’estat d’alarma actual ha alterat la situació del sector i, per assegurar l’abastiment a la població i la seva viabilitat, se l’ha de reforçar. Per tant, els objectius són el suport a l’activitat productiva de tot el sector primari i garantir l’abastiment d’aliments a través de tots els canals comercials existents i poder absorbir tota la producció disponible fins al mes de juny. Per això, des de la conselleria d’Agricultura es fixen dues prioritats bàsiques: d’una banda, injectar liquiditat, i per això, el FOGAIBA ja fa feina per incrementar encara més el ritme de les resolucions; i de l’altra, una línia de suport al circulant tant per a pesca com per agricultura i ramaderia, que es coordinarà amb ISBA.

El pla contempla actuacions per al sector de la pesca, el ramader, el lacti, i l’hortofrutícola. A la vegada, preveu la figura de l’observatori de preus, com a eina per vigilar-ne l’evolució així com controlar l’abastiment dels productes.

Per sectors, el de la pesca compta amb una partida de 400.000 euros que es destinaran a mantenir la Llotja de Palma i a proporcionar liquiditat a les embarcacions que continuïn amb l’activitat. El de la pesca és un dels sectors més afectats per la baixada de la demanda i la caiguda de preus. En el cas de la ramaderia, el pla preveu 400.000 euros pel sector oví, porcí i vacum. Les mesures consisteixen en donar suport a la comercialització amb l’objectiu del sosteniment de preus d’aquestes espècies, així com emmagatzemar i congelar carn. En relació al sector lacti es preveuen 250.000 euros per comercialització, emmagatzematge de llet i sosteniment de preus, i també per destinar aquest producte a restauració col·lectiva i social.

Pel que fa al sector de les fruites i hortalisses, es preveuen 600.000 euros per destinar a la compra pública alimentària, a l’exportació de la patata, a la creació d’una plataforma única de venda per donar sortida al producte local i una línia de subvenció destinada al sector del vi per a les activitats d’informació i promoció en mercats alternatius. El pla també preveu línies d’actuació transversals, com l’ampliació de la partida d’assegurances agràries per valor de 100.000 euros, així com una campanya de promoció.

Aquest pla prioritza les mesures més urgents per al sector. Es nodrirà de recursos de la Conselleria i també amb fons europeus. Al mateix temps, s’espera actualment el paquet de mesures globals per a tots els sectors productius, en el qual hi ha l’esperança que el sector primari tengui el pes que toca. La consellera De la Concha ha explicat que «ara, més que mai, s’ha de valorar com és d’estratègic el sector primari». També ha volgut deixar clar que aquest pla de xoc inclou les necessitats del sector fins al mes de juny i, a la vegada, ha volgut agrair les iniciatives solidàries que han sorgit aquests dies. S’ha referit, per exemple, al repartiment de caixes de productes locals a domicili i als pagesos, que, amb els seus tractors, han netejat els pobles de les Balears.

Observatori de preus, en funcionament

Aquest pla preveu també la figura de l’observatori de preus. Aquesta eina va començar a funcionar aquest dimarts. Està formada per un equip de sis persones, dues de les quals faran el seguiment dels preus dels productes dos pics per setmana. L’observatori mirarà l’evolució dels preus a grans superfícies, botigues i mercats municipals de Palma. Els preus dels productes que es vigilaran són els de fruita, verdura, ous, peix, carn i productes bàsics. Aquesta eina servirà per observar si hi ha fluctuacions de preus i també detectar si hi ha problemes puntuals d’abastiment.