Project Description

SPOT TELEVISIÓ

“… Millorant la integració dels productors en la cadena de distribució i la gestió de l’aigua i utilització d’energies renovables. Però a més de fer feina amb el sector productiu, agrícola i ramader, també pensam en tu…”

Spot Televisió 45 segons