El Fogaiba presenta les modificacions que es preveuen al Comitè de Seguiment del PDR 2014-2020

El Fogaiba ha abonat 14 milions d’euros del Programa de Desenvolupament Rural, i preveu arribar a 28 milions a final d’any

Les cases de Binissuès de Menorca han acollit la segona sessió del Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020, en el qual estan representats el Govern, els quatre consells insulars, les organitzacions agràries, les cooperatives, la Comissió Europea, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, el Fons Espanyol de Garantia Agrària (Fega), els grups Leader i altres organitzacions del món agrari.

En aquesta trobada anual el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba) ha presentat a la resta d’assistents les modificacions del programa que es té previst dur a terme enguany. Així, s’ha informat sobre els canvis de cofinançament del PDR millorar-ne l’execució i disposar, entre els anys 2018 i 2020, de més fons i més volum d’activitat de concessió i pagament.

Aquesta modificació és necessària a causa de l’èxit que han tingut les línies d’incorporació de joves, INEA, de formació i marges. Precisament aquestes mesures rebran més fons en detriment d’altres línies que tenen un volum de sol·licituds inferior a l’esperat, com dues submesures de cooperació, o les de creació d’empreses no agràries que han estat modificades en el seu objecte d’ajuda, llevant les inversions en agroturismes.

També s’ha eliminat la mesura 16.3, que fa referència a cooperació i intercanvis, ja que no ha tingut gaire èxit entre el sector, en part per la complexitat d’aplicació.

Actualment s’han abonat 14 milions d’euros amb la previsió d’arribar a 28 milions d’euros a final d’any.