Recentment s’ha donat a conèixer per part de l’Associació de Varietats Locals de Mallorca la posada en marxa d’un projecte iniciat anys enrere i que ara veu la llum. Es tracta de Sa Porgadora, una maquinària de darrera generació fruit de la iniciativa de l’esmentada entitat conjuntament amb la col·laboració de la Cooperativa Camp Mallorquí que ha possibilitat l’habilitació i millora d’un espai destinat, per tant,  destinat a la neteja del gra. Mitjançant aquesta porgadora, es preveu un volum anual de 700 tones de porgat de gra, entre cereal, tant per fer farina com per sembra, i llegum per animals, consum humà i de sembra. Sa Porgadora ha tengut el suport del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural a través del FOGAIBA.

Segons l’esmentada associació, fins al dia d’avui no hi havia cap centre de neteja de gra ecològic i de varietats locals a les Illes Balears. El sector agrari tenia dificultats per obtenir un gra per a sembra o per a consum humà, entre d’altres a causa dels següents factors: el minifundisme i la utilització de la mateixa maquinària de sembra i recol·lecció de gra per a diferents finques, el que provocava la mescla de diferents espècies en detriment de la conservació de les varietats en la seva puresa.

Per això, segons fonts de l’Associació de Varietats Locals, es va posar en marxa un projecte pilot, ja fet realitat, com és Sa Porgadora, per a la innovació del servei de gestió i neteja de gra existent, i crear un nou espai per a les varietats locals i ecològiques per tal de millorar la qualitat d’aquest gra. Avui dia hi ha un increment de la demanda de farines de varietats locals i ecològiques per la panificació que se’n fa d’aquestes. Tot i la creixent demanda, els pagesos i fariners es veuen amb dificultats per tal d’obtenir cereals seleccionats per a consum. Aquest fet s’ha vist, per tant, resolt amb la creació d’una instal·lació de neteja i selecció d’aquest gra i, així, augmentar la qualitat del gra apte per a consum humà.