Avui ha quedat constituït el Comitè de seguiment del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de les Illes Balears 2014-2020, que ha de desenvolupar un seguit de funcions relacionades amb l’execució del PDR. Un representant de la Comissió Europea s’ha desplaçat fins a Palma per a tal motiu, tenint en compte que aquest programa d’ajuda a l’agricultura i la ramaderia es finança a tres bandes per la Comunitat Autònoma, l’Estat, i la Unió Europea.

La presidència l’ostenta el Fons de Garantia Agrària i Pesquera (FOGAIBA) de les Illes Balears mentre que la resta del comitè està format per representants del Govern de les Illes Balears, de l’Estat, les organitzacions agràries, la societat civil, social i empresarial de les Illes Balears i els consells reguladors de les DO (Denominacions d’Origen) i les IGP (Indicació Geogràfica).

El comitè, que s’ha de reunir, com a mínim, una vegada a l’any, ha d’examinar diversos aspectes del programa, com el seu nivell d’execució i la consecució d’objectius, les activitats relacionades amb el pla d’evolució i les qüestions que afectin al rendiment del PDR.