Segons ha informat aquest organisme al FOGAIBA, i malgrat la situació tan complicada que estem travessant, els elaboradors han continuat lluitant dia a dia per a mantenir les empreses obertes i els seus treballadors en marxa, reaccionant ràpid davant la nova situació i prenent mesures per adaptar-se al nou entorn.

El Consell Regulador no ha deixat de fer les tasques de control necessàries per a mantenir el segell de qualitat de l’IGP; perquè darrere d’aquest segell d’IGP hi ha molta feina, esforç, hi ha qualitat, hi ha tradició, història, valor cultural i gastronòmic, segons les mateixes fonts.
S’ha seguit, per tant, avaluat el treball diari, afegint mesures de precaució i complint amb les garanties de seguretat i higiene sanitàries en la sistemàtica de control del porc negre mallorquí, en les auditories dels elaboradors inscrits, en la recollida de mostres per els anàlisis i ara ja en el jurat del tast.

Reprèn així aquest consell regulador el tast de Sobrassada de Mallorca amb la primera reunió dels tastadors, assumint tots, les mesures necessàries per a realitzar-la amb seguretat per a la direcció del comitè de tast i els membres del jurat que participen.

Higiene, neteja i desinfecció

L’esmentat consell regulador ha reiniciat aquesta activitat de control sensorial, essent els seus integrants conscients que és una de les principals garanties de qualitat per al consumidor i una eina necessària per a assegurar que la Sobrassada de Mallorca mantingui en tot moment la seva autenticitat.

Per a dur a terme aquesta tasca, la seu del consell regulador disposa de 12
“boxes” de tast, convocant-se en cada tast únicament a 6 tastadors, deixant un “box” lliure entre cadascun d’ells per a poder mantenir la distància de seguretat entre ells. Aquest nombre de tastadors permet que les garanties de l’anàlisi es compleixin, es pugui donar un resultat fiable i al mateix temps garantir la de seguretat de les persones.
El Jurat de tast està format per gent formada i entrenada per a realitzar l’anàlisi i de forma compensada per tastadors homes /dones, del sector elaborador i d’altres sectors com a turisme i restauració, i de diferents edats.