El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), organisme que depèn de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha executat aquest divendres el pagament d’1.341.455,56 euros. Es tracta de dues línies d’ajuda del Pla de Desenvolupament Rural (PDR). D’una banda, la del pagament compensatori de zones de muntanya, per valor d’1.099.997,92 euros; i de l’altra, de tres pagaments de la línia d’Inversions en Explotacions Agràries (INEA), per valor 241.457 euros. Aquests tipus d’ajudes es financen entre la Unió Europea, el FEGA i la CAIB.

D’altra banda, també s’han abonat ja 537.274,74 euros d’ajudes de mínimis pel Manteniment del Paisatge Agrari. Aquesta subvenció va a càrrec de l’Impost del Turisme Sostenible (ITS).

D’aquesta manera, entre el pagament executat la setmana passada de la PAC, el de PDR i el d’ITS, el FOGAIBA ha pagat en una setmana 5.046.019,73 euros.