El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), organisme que depèn de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha executat el pagament de 2.871.636,57 euros en una setmana. Es tracta de línies d’ajuda previstes a la Política Agrària Comuna (PAC), el Pla de Desenvolupament Rural (PDR), també finançades per l’impost de turisme sostenible (ITS).

Aquest final de setmana s’han abonat 1.567.730,04 euros. Prop d’un milió d’euros corresponen a línies d’ajuda del PDR, com la d’inversions en explotacions agràries per un import de 385.806,22 euros; les inversions en transformació, comercialització o desenvolupament de productes per 316.274, 23 euros, i 193.194,47 euros per a producció integrada, entre d’altres. Amb relació als pagaments directes del primer pilar de la PAC, s’han pagat 608.808,72 euros, el gruix dels quals correspon a 377.711,27 euros de les explotacions d’oví i 193.979,81 euros per a l’ajuda del vacum de llet, entre d’altres.

A final de la setmana passada es van abonar 1.293.906,53 euros del Pla de Desenvolupament Rural (PDR): 114.987,36 euros s’han destinat a ecosistemes forestals; 141.987,36 euros per a inversions en transformació i comercialització, i 171.031,50 euros per a ajudes a les inversions per incrementar-ne la capacitat, entre d’altres. A més, es van abonar 607.102,99 euros per a manteniment de paisatge agrari, a càrrec de l’impost de turisme sostenible (ITS).

D’aquesta manera, el FOGAIBA manté el ritme de pagament, especialment important en aquests moments, i ha executat el pagament de gairebé vuit milions d’euros durant les darreres tres setmanes.