Amb aquest nou pagament, ja s’han abonat 26 milions d’euros en concepte de la PAC de 2019

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), organisme que depèn de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha executat aquest divendres el pagament de 3.167.289,73 euros. Es tracta d’un nou pagament de la Política d’Agrària Comuna (PAC) de la campanya de 2019. Fins ara s’han abonat més de 26 milions d’euros als beneficiaris de totes les illes.

Els pagaments més elevats són els que fan referència al pagament bàsic, el verd i l’ajuda de fruits secs. La relació de pagament és la següent: 1.442.835,60 euros del pagament bàsic; 729.380,60 euros del pagament verd; 77.427,21 euros dels joves; 18.319,46 de petits agricultors; 802.817,96 euros de l’ajuda de fruits secs; 66.618,91 euros de l’oví; 660,85 euros del caprí; 699,78 euros de l’oví i caprí de drets especials: 2.716,71 euros de l’arròs; 24.983,31 euros de proteaginoses i 840,26 euros de lleguminoses.

Aquest és un pagament ordinari més i respon a expedients que requerien controls de camp i d’altres que tenien qualque deficiència a solucionar.

La campanya per abonar la PAC de 2019 acaba dia 30 de juny de 2020. En total, enguany es pagaran per aquest concepte entre 27 i 28 milions d’euros, una xifra semblant a la de campanyes anteriors. A les Balears hi ha 5.677 beneficiaris de la PAC.