El pagament anticipat és d’un 70 %, que és el percentatge màxim establert per la Comisió Europea, en algunes línies d’ajuda per la situació de la Covid-19.

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), organisme que depèn de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha executat el pagament de 13.102.942,84 euros a la bestreta d’algunes ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC). El pagament fa referència a les línies d’ajudes de superfícies (el pagament bàsic, el verd), les de ramaderia (vacum de llet, vaques dides, oví i caprí) i el règim de petits agricultors.

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentación, Mae de la Concha, destaca que «enguany, a pesar dels problemes derivats de la Covid-19, el FOGAIBA pagarà més expedients i més quantitat als agricultors de les balears que l’any passat, cosa que representarà el pagament de 1.904.571 € més que el 2019, amb un increment del 14,54».

La partida més elevada és del pagament bàsic (6.331.676,09 euros), seguit del verd (3.264.641,57 euros), el d’oví (1.798.766 euros), el de vacum de llet (787.782,07 euros), el de règim de petits agricultors (581.775,45 euros), el de vaques dides (284.907,45 euros), el d’oví-caprí de drets especials (37.382,35  euros) i el de caprí (16.011,86  euros). En total, el 2020 es pagaran 28 milions d’euros, una xifra molt similar a la d’anys anteriors.

El reglament europeu establia que la bestreta —autoritzada per la Unió Europea— podia ser fins al 50% d’aquestes línies d’ajuda. No obstant això, des de l’any passat, i donada la situació greu del sector, es va sol·licitar a la Comissió Europea l’increment del percentatge de bestreta d’ajudes directes fins al 70 %, per tal de permetre als agricultors i ramaders cobrar uns imports superiors i poder pal·liar els efectes, entre altres, de la Covid-19.

Els pagaments directes de la PAC constitueixen, aproximadament, el 90 % del total que es rep del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA). Els agricultors i els ramaders presentaren les seves sol·licituds anuals per accedir a aquestes ajudes entre els mesos de febrer i juny.