En total, el 2020, s’han abonat ja 21,1 milions d’euros, entre el pagament anticipat i aquest.

 

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), organisme que depèn de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha executat el pagament de 8.062.168,77 euros de la Política Agrària Comuna (PAC). Aquesta quantitat se suma als més de 13 milions d’euros que es varen abonar a la bestreta el passat mes de novembre. Per tant, en total s’han abonat 21.165.111,6 euros a 5040 beneficiaris de totes les illes.

Aquest pagament contempla les línies d’ajudes de superfícies (el pagament bàsic, el verd i el règim de petits agricultors, així com l’ajuda de fruits secs) i les de ramaderia (vacum de llet, vaques dides, oví i caprí). Els beneficiaris, amb aquest pagament, poden percebre com a màxim el 95% del total que cobraran.

Les partides més elevades fan referència al pagament bàsic, el pagament verd, el règim de petits agricultors i el d’oví.

Per illes, els pagesos de Mallorca han cobrat més de 17 milions d’euros. Els de Menorca, gairebé 3,5 milions d’euros; els d’Eivissa, prop de 314 mil euros, i els de Formentera, poc més de 24 mil euros.

En total, en la campanya de la PAC del 2020 es pagaran uns 28 milions d’euros, una xifra molt similar a la d’anys anteriors.

Els pagaments directes de la PAC constitueixen, aproximadament, el 90 % del total que es rep del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA).

 

AJUDES PER A LA CREACIÓ D’EMPRESES DE JOVES AGRICULTORS

Des de l’obertura de la convocatòria 2019 per a la creació d’empreses de joves agricultors, s’han incorporat al sector primari de les Balears 75 joves. Aquesta partida d’ajudes del Pla de Desenvolupament Rural (PDR), amb un pressupost total de 2.950.000 euros (1.450.000 euros en 2020 i 750.000 en 2021), ha distribuït una mitjana de 38.311 euros per sol·licituds. A Mallorca s’han abonat 2.127.800 euros; a Menorca, 456.700 euros; A Eivissa, 338.000 euros i a Formentera, 27.500 euros.

Per illes, a Mallorca s’han creat 51 empreses; a Eivissa 12; 11 a Menorca i 1 a Formentera. 34 d’aquestes pertanyen al sector de l’horticultura de regadiu (45,33%); 24 al sector de la ramaderia i cereals (32%) i 17 als herbacis i fruits secs (22,66%). A més, 29 pertanyen a la rama de l’agricultura ecològica. Del total dels 75 joves incorporats, 22 són dones (28,5%).

Els requisits per accedir a aquestes subvencions, que es paguen entre la Unió Europea, la CAIB i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, és ser menor de 40 anys, no haver estat mai dins el sector i voler dedicar-s’hi professionalment. La quantia mínima de la subvenció és de 25.000 euros i pot arribar fins a 75.000 euros en funció de l’activitat que desenvolupi.