Es destinen a compensar les dificultats evidents per a la producció agrària i a evitar l’abandonament de la terra a la Serra

Un total de 166 agricultors de la Serra de Tramuntana rebran entre avui i dimarts que ve un total d’1.340.041 euros en concepte d’ajudes per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA). Aquestes ajudes estan destinades a compensar els agricultors per les dificultats afegides de la producció agrària en aquests indrets i per evitar l’abandonament de la terra a la Serra.

En total, 5.352,81 hectàrees seran subvencionades. Els pagaments es fan per superfície agrària, i l’ajuda és de tipus decreixent en funció de la superfície. Així, les primeres 25 hectàrees cobren el 100 % de l’ajuda; de 25 a 50 hectàrees, el 50 %; i a partir de 50 hectàrees, un 10 %. Es tracta d’una ajuda anual que se sol·licita juntament amb la resta d’ajudes per superfície dins el període de sol·licituds de la PAC.

Els requisits que han hagut de complir els beneficiaris d’aquestes ajudes han estat els següents: ser titular d’una explotació agrària als municipis de la Serra de Tramuntana, rebre almenys el 50 % dels seus ingressos de l’activitat agrària i exercir l’agricultura de manera sostenible.

Amb aquesta mesura es contribueix al manteniment del paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural, així com al manteniment d’una comunitat rural viable. D’altra banda, també contribueix als objectius transversals de millora del medi ambient i adaptació i mitigació del canvi climàtic, ja que el manteniment de l’activitat agrària és fonamental per tal d’evitar la degradació del medi i lluitar contra les amenaces erosives, incendis forestals, etc.