El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), organisme que depèn de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, abonarà 10.855.000 euros a la bestreta d’algunes ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC) abans de la segona quinzena de novembre. Aquest pagament anticipat serà un 20 % superior al d’anys anteriors per pal·liar la situació de sequera d’enguany.

Les línies d’ajudes directes incloses a la bestreta són: el pagament bàsic (5.055.000 €), el verd (2.560.000 €), l’oví (1.470.000 €), el règim de petits agricultors (535.000 €), el de vacum de llet (450.000 €) i el de vaques dides (204.000 €). La resta de fons d’ajudes directes de la PAC es pagaran el mes de desembre. En total, el 2019 es pagaran quasi 28 milions d’euros, una xifra molt similar a la d’anys anteriors.

El reglament europeu estableix que la bestreta —autoritzada per la Unió Europea— pot ser de fins al 50 % d’aquestes línies d’ajuda. No obstant això, per mor de la situació de sequera en alguns territoris —entre els quals, les Balears—, es va sol·licitar a la Comissió Europea l’increment per a aquesta campanya de 2019 del percentatge de bestreta d’ajudes directes fins al 70 %, per tal de permetre als agricultors i ramaders cobrar uns imports superiors i poder pal·liar els efectes de la sequera.

Els pagaments directes de la PAC constitueixen, aproximadament, el 90 % del total que es rep del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA). Els agricultors i els ramaders presentaren les seves sol·licituds anuals per accedir a aquestes ajudes entre els mesos de febrer i maig. Un cop tancat el període de sol·licituds i després de revisar-les, les comunitats autònomes ja poden començar els pagaments de les bestretes, que es fan sempre entre el 16 d’octubre i el 30 de novembre.