Només Navarra, amb un 28,8 % de pagament, supera el 26,5 % de les Illes

Les Illes Balears és la segona comunitat autònoma amb més percentatge de pagament de les ajudes del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020, en haver pagat el 26,5 % del total de la dotació econòmica. Això significa el pagament de 38.516.969 euros. Segons les dades del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), només Navarra supera aquest percentatge, amb un 28,8 %. En el conjunt de l’Estat, la mitjana del percentatge de pagament se situa en el 21,4 %.

Aquest increment del percentatge es produeix després del pagament de 5.016.002 euros el mes de juliol. Aquests pagaments del juliol s’han destinat principalment als joves agricultors, als quals s’ha pagat 1.135.800 euros; l’agricultura ecològica ha rebut 969.105 euros; transformació i comercialització, 816.896 euros; inversions en explotacions (INEA), 779.306 euros; ajudes agroambientals, 464.592 euros, i marges, 467.911 euros.

La posada en marxa del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 el novembre de 2015, amb un pressupost de 145.347.052 euros, representà el punt de partida d’un nou programa d’ajudes europeu al sector agrari després que finalitzàs el PDR 2007-2013 (en què s’invertiren 128.000.000 €), i la possibilitat de sol·licitar ajudes de nou per als agricultors després de dos anys, els darrers de la legislatura passada, en què no pogueren fer-ho per l’absència de convocatòries de les principals línies d’ajuda que afecten el sector: la de joves i la d’innovació.

Les convocatòries del nou PDR presenten algunes millores, com ara més disponibilitat de fons, percentatges d’ajuda més alts i terminis més amples de sol·licitud. Aquestes millores, afegides al fet que s’han hagut d’esperar dos anys per a les noves convocatòries, han tingut com a conseqüència un efecte multiplicador, cosa que ha provocat un augment considerable del nombre de sol·licituds respecte del PDR 2007-2013.