El Consell de Govern ha autoritzat al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per iniciar l’expedient de convocatòria pluriannual d’un paquet de cinc ajudes agroambientals incloses en el Pla de Desenvolupament Rural de les Illes Balears (PDR) per al període 2015-2020. Es tracta d’ajudes per un import total de 36.626.553 euros, dels quals el 46,2 % (17.752.025,51 euros) són cofinançats per la Comunitat Autònoma; el 39,7 % (14.540.741,64 euros) pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) de la Unió Europea, i el 14,1 % restant (4.333.786,09 euros) pel Govern central.

En concret, per aquest any 2015, l’import total previst per a aquestes cinc línies d’ajuda és de 4,5 milions d’euros, dels quals 2,1 milions els aporta el Govern autonòmic. Es preveu que les convocatòries s’obrin a partir del proper mes de juny.

La línia més important d’ajudes que s’aproven és la destinada a inversions en explotacions agrícoles, amb un pressupost de 14,2 milions d’euros per als propers cinc anys per a aquelles actuacions destinades a fomentar la modernització de les explotacions agrícoles.

Les altres ajudes aprovades avui són les destinades a finançar inversions en transformació, comercialització o desenvolupament dels productes agrícoles per millorar el rendiment econòmic i mediambiental de la indústria agroalimentària, amb un pressupost 9,1 milions d’euros; les ajudes a la instal·lació de joves agricultors, amb un pressupost de 6,3 milions d’euros; les ajudes per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos agroambientals i clima, dotades de 4,8 milions d’euros, i les ajudes per a activitats de promoció i informació sobre productes agraris produïts sota programes de qualitat, amb una dotació de 2 milions d’euros per als propers cinc anys.

Amb l’acord adoptat pels membres del Govern es dóna compliment a l’article 25 de la Llei Agrària de les Illes Balears, que estableix que el Govern i l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears han de preveure, en els seus pressupostos, les dotacions econòmiques necessàries per atendre el cofinançament de les previsions que estableixen tant la política agrària comuna com la legislació de l’Estat i els plans de desenvolupament rural, i consignar-hi les previsions econòmiques oportunes amb aquesta finalitat.

Cal recordar que el passat mes de febrer el Govern ja va aprovar un primer paquet d’ajudes agroambientals del PDR 2015-2020 amb import total de 30,9 milions d’euros, la meitat dels quals són finançats per la Comunitat Autònoma. Es tractà de les ajudes per als propers cinc anys destinades a la producció integrada, l’agricultura ecològica, el foment de les races autòctones en perill d’extinció, la protecció de les varietats autòctones amb risc d’erosió genètica i el manteniment de les pastures tradicionals per a l’aprofitament del ramat ecològic.

El PDR 2015-2020 preveu un pressupost total de 149 milions d’euros, el que suposa un increment d’un 27% en les ajudes procedents d’Europa, passant de 48 milions d’euros del període 2007-2013 a 61 milions d’euros. També s’incrementa l’aportació de la CAIB, amb un import previst de 72 milions d’euros, per tal de garantir el cofinançament d’aquestes ajudes per part d’Europa i compensar, també, la reducció de l’aportació del Govern central.