Surt al BOIB la mesura que pretén impulsar la cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears ( FOGAIBA) posa en marxa una mesura amb l’objectiu de fomentar la cooperació entre els agents de la cadena alimentària local. Així s’enforteix la promoció i venda de productes de les Illes Balears a través de canals propis o de cicle curt. Aquestes accions que són garantia d’un preu just per als productors de les Illes Balears de cara al 2019.

Aquesta mesura ve contemplada en el Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 (PDR) que preveu una sèrie de mesures d’ajuda destinades al sector agrari. Concretament, la submesura 16.4.2, corresponent a la cooperació entre agents per fomentar cadenes de distribució curtes, així com a la millora de la competitivitat de l’agricultura i de la cadena alimentària.

Mitjançant aquesta mesura, doncs es pretén impulsar la cooperació entre diferents explotacions agràries, agrupacions de productors i cooperatives per a la promoció i la posterior venda en cadenes curtes de comercialització dels seus productes.

Hi ha previst que les accions subvencionables siguin aquelles que permetin crear i desenvolupar aquest cicle curt, com és el disseny de l’espai comercial, la inversió necessària per crear i desenvolupar la cadena curta, el disseny de la imatge corporativa, etc.

Per a la convocatòria de l’exercici 2019 es destina un import 387.954,86 €. Aquesta quantia es pot incrementar amb crèdits, que es podran destinar a aquesta finalitat. Les subvenció serà finançada amb fons del PDR que aquesta a la vegada està subvencionat un 51% per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears(CAIB); un 42,00% pel Fons Europeu d’Ajudes al Desenvolupament Rural (FEADER) ; en un 7,00%, per l’Administració General de l’Estat (AGE). El termini de presentació de sol·licituds comença el dia següent de la publicació de l’extracte d’aquesta Resolució en el BOIB i acaba el dia 31 de gener de 2019.