El Butlletí Oficial de les Illes Balears ha publicat la línia d’ajudes de suport a la formació professional i l’adquisició de competències per a l’agricultura, inclosa en el Pla de Desenvolupament Rural de les Illes Balears (PDR) per al curs 2016-2017 que gestiona el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA). Aquesta línia incrementa 477.000 euros el seu pressupost respecte del període anterior, amb la qual cosa passa de 346.000 a 823.000 euros, augment que se suma al que ja es va produir el curs 2015-2016, que va representar 120.000 euros més que durant el 2014.

El curs 2015-2016 es varen oferir 180 cursos en els quals varen participar 3.500 alumnes. Enguany s’espera una oferta més àmplia i més participació, ja que si l’any passat es va allargar dos mesos el període lectiu, que ocupà des del novembre fins al juny, enguany els cursos ja es podran començar aquest mes de setembre.

Els cursos que es poden dur a terme venen definits en el Pla de Formació, el qual n’especifica els temes i la durada.

Aquest Pla s’elabora tenint en compte l’opinió del sector, que n’és generalment el principal beneficiari, tant de les organitzacions professionals agràries com de les associacions, les cooperatives, les direccions generals o altres organismes públics com SEMILLA.

Cada organització ha de presentar un pla formatiu que detalli qui impartirà la formació i on. El nombre màxim de participants, entre 15 i 20, i la duració, de 7 a 60 hores, es detallen en cada curs, que es divideixen en vuit grans grups: agricultura, ramaderia (tradicional i ecològica), fructicultura, horticultura, cultius herbacis, indústries alimentàries i administració i gestió.