El sector primari de les Balears ha rebut fins al 22 d’octubre una injecció econòmica de 6.850.000 euros a través de la línia extraordinària d’ajuts per cobrir interessos i el cost de l’aval d’ISBA de les operacions de finançament de liquiditat per mitigar el possible impacte de la COVID-19. En conjunt, es tracta de gairebé 7 milions d’euros d’un total de 85 operacions aprovades. Actualment, hi ha en tramitació o en estudi altres 48 sol·licituds, per valor d’1.237.500 euros.

De moment, s’han formalitzat 85 expedients per valor de 6.855.000 euros a través d’aquest sistema específic per al sector agrari, ramader, pesquer i alimentari habilitat amb la dotació de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. L’aprovació d’aquestes operacions suposa millorar l’accés al finançament bancari a explotacions d’aquest sector que, d’altra forma’ tindrien dificultat per obtenir-ne l’accés.

Aquest sistema recull les especificitats de totes les empreses del sector, especialment de les petites i mitjanes explotacions, alhora que estableix un sistema molt més àgil, senzill i adaptat a la seva realitat. El FOGAIBA (Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears), organisme depenent de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, és l’encarregat d’elaborar l’informe, que ha de ser favorable, necessari per acollir-se a la línia de crèdit. D’aquesta manera, se simplifica molt el tràmit de l’estudi de viabilitat econòmica, ja que el FOGAIBA, amb el seu informe, estableix els límits de risc admissibles en cada cas.

Entre les operacions aprovades hi ha 14 expedients relatius al sector del vi per un valor d’1.655.000 euros; 15 operacions de Societats Agràries de Transformació (SAT) que sumen 1.870.000 euros; 7 expedients corresponents a cooperatives per un import de 745.000 euros i 1 operació d’una Societat Rural Menorquina, l’import del qual és de 60.000 euros. Actualment queden 7 operacions aprovades però sense formalitzar, amb un valor de 315.000 euros i 41 sol·licituds pendents en estudi, per valor de 922.500 euros. Amb aquest sistema, sols s’han denegat sis sol·licituds.

Aquesta injecció econòmica al sector primari de Balears suposa un 4% de tot el crèdit formalitzat per l’ISBA durant la pandèmia de la COVID-19. A més, el 6% de les operacions executades en aquesta línia extraordinària d’ajudes pertanyen al sector agrari, ramader, pesquer i alimentari de les Illes.

El terme de presentacions de sol·licituds per aquesta línia extraordinària de finançament s’ha prorrogat fins al 15 de desembre.