El sector agrari, ramader, agroalimentari i pesquer de les Balears rebrà 1.637.428,63 euros de les ajudes que el ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha posat en marxa o ha gestionat per la COVID-19 (tant les pròpies com les de la Comissió Europea). Es tracta d’una quantitat que augmentarà més, ja que encara no s’ha publicat la convocatòria de les ajudes pel sector de la flor i la planta ornamental.

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha treballat de valent a l’hora de negociar i fer les al·legacions pertinents a cada una de les línies d’ajuda previstes per incorporar uns criteris més ajustats a la realitat de les Illes. S’ha tractat, per exemple, d’incloure criteris referents als censos o volums mínims per acollir-se a les ajudes. D’aquesta manera, les Balears han obtingut quanties superiors a les previstes inicialment, segons els requisits de les ajudes. Totes les sol·licituds d’ajuda s’han canalitzat a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Segons la consellera Mae de la Concha, «l’adaptació dels criteris ha permès percebre fons superiors». Segons ha explicat, aquesta és una mostra més que «la realitat del sector primari de les Balears cada vegada s’entén millor a Madrid».

Sector del vi

El ministeri va posar en marxa mesures extraordinàries per aquest sector amb un Reial Decret del 9 de juny que han permès que les Balears rebin un total de 214.769,23 euros. Es tracta d’ajudes per a l’emmagatzematge privat de vi i també per la collita en verd. Tot i que s’han incorporat els criteris que havia sol·licitat la conselleria (com els volums mínims, altres formes d’emmagatzematge o la compensació de les despeses de destrucció), finalment el ministeri aplicarà el prorrateig amb aquesta ajuda perquè ha rebut més sol·licituds de les previstes. Accepta un 43% del total sol·licitat per a la mesura de collita en verd, el 44,31% del sol·licitat per a l’emmagatzematge de vi amb Denominació d’Origen (DO) i el 100% del sol·licitat per a l’emmagatzematge de vi amb Indicació Geogràfica Protegida (IGP).

Es tracta de 176.773,91 euros per als sol·licitants de la mesura de la collita en verd, 29.530,43 euros per als de l’emmagatzematge en DO i 8.464,89 euros, els de l’IGP.

Sector lacti

La Comissió Europea va incloure mesures pels productes i derivats lactis en un reglament del 30 d’abril de 2020. Les Balears han aconseguit 108.340 euros, i és la quarta comunitat d’Espanya que més volum de formatge ha col·locat. Es tracta de 481 tones amb vuit expedients presentats (set de Menorca i un de Mallorca). La Comissió Europea havia assignat a Espanya 4.592 tones, per tant, les Balears han aconseguit més d’un 10% del volum permès. El criteri de repartiment era per ordre de petició de l’ajuda, i per tant, la celeritat de la conselleria amb el sector en la presentació de les sol·licituds ha estat clau per obtenir la quantitat final.

Sector ramader

Les subvencions destinades a les explotacions d’oví i caprí amb dificultats de comercialització de xots i cabrits, entre els mesos de març i abril, foren publicades el 5 de maig en un Reial Decret. S’han beneficiat 188.422 caps de ramat. La conselleria havia sol·licitat rebaixar el cens mínim de femelles reproductores per explotació per poder optar a l’ajuda. La proposta que es va fer era: en el cas de l’oví, de 30 femelles per explotació a Mallorca i Menorca, i de 15 per a Eivissa i Formentera; i en el cas del caprí, de 15 femelles per explotació a totes les illes. El ministeri va aprovar aquesta petició, fet que va permetre que 371 explotacions de les Balears més es poguessin acollir a l’ajuda.

Sector pesquer

El sector pesquer de les Balears rebrà 1.377.220,23 euros. Es tracta de 500.000 euros de l’ampliació de Fons FEMP, que la conselleria havia sol·licitat, i que aniran destinats als Grups d’Acció Local de Pesca de Menorca, Eivissa i Formentera en projectes de diversificació pesquera i a la millora de la comercialització. D’altra banda, 605.039,4 euros per a cobrir les aturades temporals juntament amb els 272.180,83 euros dels romanents disponibles al ministeri. A proposta de la conselleria s’ha aconseguit que la paralització temporal de la pesca es compensi per dies. D’aquesta manera, es podran cobrir els dies que les organitzacions de pescadors han deixat de sortir a pescar com a mesura per evitar saturar el mercat de peix. A la vegada, també s’ha aconseguit que serveixi el volant de pesca com a justificant de les aturades per dies. Així, els dies que no disposin d’aquest document, es pressuposa que no han sortit a pescar. És un sistema senzill i adequat per a les barques d’arts menors.

Sector flor tallada i planta ornamental

La publicació de l’ajuda encara no s’ha produït. De totes maneres, les Balears han demanat ampliar el termini de la convocatòria, i que contempli, a banda del preu d’indemnització per metre quadrat d’espècie destruïda, un mòdul de cost de destrucció.