El sector primari de les Balears ha rebut una injecció econòmica de 6.110.000 euros a través de la línia extraordinària d’ajuts per cobrir interessos i el cost de l’aval d’ISBA de les operacions de finançament de liquiditat per mitigar el possible impacte de la COVID-19. En conjunt, es tracta de 6 milions d’euros d’un total de 70 operacions aprovades. Actualment, hi ha en tramitació o en estudi altres 33 sol·licituds, per valor de 2.103.000 euros.

De moment, dels 70 expedients aprovats, 43 sol·licituds, per un import d’1.849.000 €, han seguit el sistema específic per al sector agrari, ramader, pesquer i alimentari habilitat amb la dotació de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. L’aprovació d’aquestes operacions suposa millorar l’accés al finançament bancari a explotacions d’aquest sector que, d’altra forma, tindrien dificultat per obtenir-ne l’accés.

Aquest sistema recull les especificitats de totes les empreses del sector, especialment de les petites i mitjanes explotacions, alhora que estableix un sistema molt més àgil, senzill i adaptat a la seva realitat. El FOGAIBA (Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears), organisme depenent de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, és l’encarregat d’elaborar l’informe, que ha de ser favorable, necessari per acollir-se a la línia de crèdit. D’aquesta manera, se simplifica molt el tràmit de l’estudi de viabilitat econòmica, ja que el FOGAIBA, amb el seu informe, estableix els límits de risc admissibles en cada cas.

Les operacions aprovades corresponen a 11 Societats Agràries de Transformació (SAT), 25 explotacions inscrites al Registre Interinsular Agrari de les Illes Balears, 6 cooperatives i un armador de vaixell pesquer. Actualment queden altres 16 sol·licituds pendents, en tramitació o en estudi, per valor de 574.000 euros. Amb aquest sistema, sols s’ha rebutjat una sol·licitud i se n’ha denegat una altra.

En relació a la resta de sol·licituds que no segueixen aquest sistema específic, ja que necessiten un major finançament del previst al sistema específic, s’han aprovat 27 operacions per valor de 4.261.000 euros. No obstant això, hi ha 17 operacions en tramitació o en estudi per valor de 1.529.700 euros. Han estat rebutjades, de moment, 42 operacions.

El termini de presentació de sol·licituds de la línia extraordinària d’ajuts per cobrir els interessos i el cost de l’aval d’ISBA de les operacions de finançament de liquiditat per mitigar el possible impacte de la COVID-19 continua obert fins dia 9 de novembre de 2020.