La línia del PDR destinada a zones desafavorides arriba per primera vegada a tots els municipis

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha abonat, aquesta setmana, la quantitat d’1.999.994,50 €, corresponents al pagament compensatori per a zones desafavorides amb limitacions específiques. Aquesta línia, inclosa en el Pla de Desenvolupament Rural de les Illes Balears (PDR) 2014-2020, té l’objectiu de compensar la insularitat en el sector primari i evitar l’abandonament de l’activitat agrària a l’arxipèlag. Enguany, se n’han beneficiat 902 pagesos professionals obtenint cadascun una mitjana de 2.217,28 €.

És la primera vegada que poden beneficiar-se d’aquesta ajuda els professionals de tots els municipis de les Illes Balears; això, una vegada la Comissió Europea va acceptar la proposta del Govern de declarar tot l’arxipèlag com a zona desafavorida amb limitacions específiques. Aquesta decisió ha provocat, a més, que altres línies, com la dedicada a les inversions a les explotacions agràries, hagin incrementat la intensitat passant del 40 % al 50 %.

La declaració de les Illes Balears com a zona desafavorida és una de les fites en matèria agrària de la legislatura i vol compensar les dificultats naturals que afecten l’activitat dels pagesos per evitar, així, l’abandonament de l’activitat agrària a l’arxipèlag. Preservar els conreus i el treball agrari és una manera d’evitar els riscs naturals i socials de la falta d’ús. Així mateix, amb aquesta mesura es contribueix al manteniment del paisatge tradicional balear com a part de la riquesa natural, social i cultural que té.

A aquests 2 milions, cal sumar-hi la quantitat d’1.200.000 € que ja han rebut professionals de tots els municipis de la Serra de Tramuntana en concepte de pagament compensatori en zones de muntanya, l’altra línia del PDR que compensa les zones amb limitacions naturals.