Des de la creació de la marca Indicació Geogràfica Herbes de Mallorca, un producte que s’obté per la mescla d’una beguda espirituosa anisada amb una solució hidroalcohòlica per destil·lació de plantes aromàtiques, tant la producció com la comercialització ha anat oscil·lant i mantenint-se en uns nivells òptims, si bé, segons les dades d’aquest passat exercici, s’ha constatat un augment del 2’4% en la producció i un 5’9%, pel que fa a la comercialització.

 

Cal destacar que l’elaboració i embotellament de les Herbes de Mallorca es realitza exclusivament a l’esmentada Illa. En funció del contingut en sucres i del grau alcohòlic, que es situa entre el 20% i el 50% de volum, es diferencien tres tipus d’Herbes de Mallorca: Dolces, mesclades i seques. Actualment existeixen a Mallorca un total de 6 productors inscrits en el registre de la Denominació Geogràfica.