A CAUSA DE LA CRISI PROVOCADA PEL COVID19, I AMB LES AJUDES APORTADES PER LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ, AQUESTA COOPERATIVA S’HA SUMAT A LA MODA DE LA VENDA A DOMICILI DE MENS I PORCELLES AMB UN ÈXIT DE RESULTATS, ENCARA QUE AQUEST SERVEI S’HAGI DUT A TERME ÚNICAMENT AL MUNICIPI

El servei de lliurament a domicili de mè i de porcelles per part de la Cooperativa Pagesa de Pollença ha fet possible que, enguany, i ja ficats de ple dins la crisi sanitària i econòmica que vivim aquests dies i sobre tot durant els dies de Setmana Santa, s’hagi pogut atendre l’alta demanda existent al municipi de carn fresca per part dels particulars. Cal recordar que per aquestes dates era habitual una alta demanda d’aquest producte per part del sector de restauració i hoteler, demanda que donada l’actual situació de crisi, s’ha vist anul·lada totalment. D’aquesta forma, la Cooperativa Pagesa de Pollença ha pogut donar sortida a pràcticament tot el producte existent, amb l’esmentada venda a domicili, minvant així les pèrdues que per manca de venda als esmentats sectors es preveien per enguany.

Segons la Cooperativa, els preus aplicats a la venda d’aquests productes han estat justos, ja que al no existir intermediaris ni aplicar sobrecosts, s’ha garantit al consumidor un bon preu i al pagès que hagi percebut també el benefici que li pertoca. En aquest sentit, convé recordar que bona part d’això s’ha debut a la iniciativa de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que a finals del mes passat va posar en marxa les ajudes a la comercialització dels productes frescs del sector ramader a totes les illes.

L’objectiu d’aquesta mesura, que en conjunt ha suposat un pla de xoc per al sector primari d’uns 200.000 euros, ha estat l’afavorir la comercialització dels productes frescs carnis propis de Pasqua com són els xots, porcelles i cabrits. La conselleria doncs, a través del FOGAIBA, ha concedit una ajuda de sis euros per animal a tots els xots i cabrits de més de vuit quilos que vagin a escorxador, i sis més per cada porcella de més de sis quilos que es sacrifiqui.

Amb aquestes ajudes s’assegura que els productors i les productores rebin un preu de sosteniment i no perdin els doblers per haver de malbaratar el producte, a la vegada que s’incentiva el consum d’aquest producte local i de qualitat amb uns preus molt competitius, com ha estat el cas de la Cooperativa Pagesa de Pollença. De fet, finalment aquests productes s’estan venen al consumidor amb una rebaixa d’un euro per quilo de mitjana.

Així dons, la Cooperativa Agrícola de Pollença, que fins a la data no havia dut a terme la venda a domicili directament als seus clients, es disposa ja a incloure i a millorar aquest servei, donat l’èxit aconseguit, en properes dates.

La Cooperativa Pagesa de Pollença fou fundada el juliol de 1980 i actualment compta amb més de 200 socis.