Miquel Soler Deyà ha rebut del Sindicat de Regants de Sóller, entitat de la que ha estat 40 anys el seu president, un acte d’homenatge a la finca de Sa Planesa d’aquesta localitat mallorquina.

A l’esmentat acte, ha estat l’actual president del Sindicat de Regants, Josep Lluis Forteza, qui ha destacat l’important paper que Soler ha desenvolupat durant quatre dècades al front de l’entitat, implicant-se el màxim per a impulsar i executar tot tipus de millores i inversions en aquesta xarxa de reg. D’aquesta forma, Soler ha aconseguit ajudes de nombroses institucions, com és en aquest cas les procedents del FOGAIBA, conscients com som de la necessitat de garantir els recursos hídrics suficients a la també coneguda com a la Vall de les Taronges.