La Comissió Europea acaba just de publicar la inscripció definitiva de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Pebre Bord Mallorca/Pimentón de Mallorca al registre comunitari de les DOP. Acaba així el procés d’inscripció d’aquesta varietat al registre comunitari. És el darrer tràmit de protecció del pebre bord de Mallorca, que fins ara estava sota la protecció nacional transitòria, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i també al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). El mes de juny passat es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea la sol·licitud de registre, un tràmit que obre un període on les parts interessades poden presentar al·legacions. Ara, un cop completat el procediment, el registre ja és definitiu.

Aquesta publicació coincideix en plena la campanya de collita del pebre bord, i per tant, el pebre molt aquesta campanya ja es podrà comercialitzar, per primera vegada, amb el distintiu DOP Pebre Bord de Mallorca/Pimentón de Mallorca. Segons el plec de condicions, el pebre bord de la DOP no es pot manipular a la vegada que el pebre bord sense DOP. No es permet la comercialització del pebre bord de la DOP a granel i màxim en envasos de 5 quilos. Finalment, el pebre bord no emparat per la DOP no pot emprar el nom de Mallorca, ni tan sols fer l’evocació.

El Pebre Bord de Mallorca/Pimentón de Mallorca és una espècia resultant de moldre pebres de l’espècie Capsicum Annumm L., varietat autòctona tap de cortí, produïts a l’illa de Mallorca, un cop assecats i mòlts a establiments transformadors localitzats exclusivament a Mallorca.
La tramitació d’aquesta DOP ha anat a càrrec de la direcció general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, a través del Servei de Qualitat Agroalimentària (IQUA). L’expedient de protecció es va iniciar fa uns anys per part de l’Associació pel Foment del Pebre de Mallorca amb l’objectiu de recuperar i preservar el cultiu d’aquests pebres de l’espècie Capsicum Annumm L., varietat autòctona tap de cortí.

Els integrants de l’Associació pel Foment del Pebre de Mallorca representen el 71% de la superfície cultivada de pebre bord de Mallorca i més del 78% del total de la seva producció. El valor econòmic total de la producció del Pebre Bord de Mallorca / Pimentón de Mallorca és de devers a 375.000 euros anuals. Aquesta producció anual és de 28,75 tones mètriques. Actualment hi ha a Mallorca quatre fàbriques elaboradores i una trentena de productors. Amb aquesta incorporació, les Balears compten ja amb 19 productes protegits per la Unió Europea, entre Denominacions d’Origen Protegides (DOP) i Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP).