LA INICIATIVA, POSADA EN MARXA DE FORMA URGENT DAVANT LA PUJADA DE LA DEMANDA PER LA SITUACIÓ ACTUAL, HA PERMÈS DONAR UN SERVEI A LA SOCIETAT, I PER TANT, SORTIDA A PRODUCTE LOCAL DE TEMPORADA QUE, EN ALTRES CIRCUMSTÀNCIES, S’HAGUÉS PERDUT.

 

Per a consolidar encara més aquesta iniciativa sorgida per part de les diferents Cooperatives Agrícoles de Balears, cal tenir present que la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació posà en marxa a través del FOGAIBA unes ajudes per a potenciar la comercialització directa i promoció al mercat interior del producte local. Concretament són dues línies d’ajudes: La primera afecta al desenvolupament, consolidació i publicitat de cadenes o circuits curts de comercialització, dotada amb 400.00 euros, i la segona està destinada a millorar la difusió de productes agroalimentaris de qualitat a les Illes Balears, per potenciar-ne la introducció al mercat interior i millorar la rendibilitat de les produccions de qualitat reconeguda a totes les illes. Aquesta darrera línia, concretament, està dotada amb 455.693,18 euros.

Ara per ara, i com a models de referència figuren les cooperatives de Sòller, del Camp Mallorquí, Porreres o Pollença, si bé s’està convertint en una pràctica generalitzada a pràcticament totes les cooperatives agroalimentàries de Balears la venda a peu d’instal·lacions o a domicili de producte local fresc d’inigualable qualitat i  amb les màximes garanties.

En aquest sentit, les Cooperatives Agroalimentàries de Balears van desenvolupar a l’inici de la pandèmia a les Illes un paper clau per atendre la demanda d’aliments i, ara mateix, segueixen sent claus per a potenciar el consum dels productes locals procedents dels agricultors i ramaders de les illes que, no fa tant, demanaven a crits que se reconegués la seva importància i treball diari  per a mantenir el camp i garantir l’alimentació de la població.