Els joves agricultors poden ja accedir a la convocatòria d’ajuts per a la creació d’empreses agràries. La finalitat d’aquests ajuts és fomentar el relleu generacional i contribuir a la millora de la competitivitat i la dinamització del sector

L’objectiu de la subvenció, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de les Illes Balears per al període 2014-2020, és facilitar l’establiment de joves agricultors per millorar la competitivitat i la dinamització del sector. Es vol fomentar l’ocupació de les explotacions i evitar-ne l’abandonament, millorant-ne les dimensions, mantenint-ne l’activitat, adaptant les produccions al mercat i impulsant la innovació i la utilització de noves tecnologies. Amb aquesta finalitat es concedeix als joves una ajuda per a les inversions i les despeses necessàries per a la instal·lació.

En el període 2015-2020 es faran deu convocatòries, dues en cada exercici. A la primera, que s’ha publicat avui, es destina un import màxim de 6.338.828 € (la previsió de despesa de tot el PDR és d’11.400.000 €). S’espera que durant tot el període s’instal·lin uns 250 joves agricultors. Per rebre l’ajuda, a part de la documentació que es demana habitualment, s’ha de presentar un pla de negoci.

L’ajuda consisteix en una prima única de 25.000 € de base, que pot arribar fins a 70.000 € segons les condicions que es compleixin, com tenir una explotació prioritària, fer producció integrada o ecològica, prendre mesures de lluita contra la contaminació per nitrats, prendre mesures efectives d’estalvi d’aigua o d’energia, etc.

Les principals novetats són bàsicament dues: la primera, que el termini de sol·licitud d’ajuda roman obert durant tot el període que dura el PDR, i no anualment en un termini que es tanca abans que acabi el Pla, com es feia abans, i la segona, que els beneficiaris no han de justificar la inversió amb factures sinó que el pagament s’entén que equival al salari dels dos primers anys de l’agricultor.

Tota la informació a:

www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2453139