El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat les bases de la convocatòria de subvencions per donar suport a projectes pilot i al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies per l’any 2020. A més, també s’han publicat les bases de la convocatòria d’ajudes per a l’estabilització del sector de l’oli d’oliva emparat per la denominació d’origen protegida (DOP) Oli de Mallorca a causa de la crisi provocada per la COVID-19 i la convocatòria per les ajudes de minimis per a l’any 2020 als escorxadors.

Respecte a les subvencions per a projectes pilot, es tracta d’una ajuda que té com a objectiu posar en marxa projectes amb capacitat d’innovació al sector agrari per enfortir els sectors estratègics del camp balear com els fruits secs, la ramaderia, el sector hortofructícola i el lacti, entre altres. Es podran presentar projectes en el qual estiguin implicats grups operatius formats per diversos agents dels sectors.

El termini de presentació de projectes és d’un mes a partir d’avui i la resolució es comunicarà en un termini de sis mesos. L’ajuda màxima concedida és de 250.000 euros per expedient. En total, hi ha prevista una despesa d’1,4 milions d’euros que arribarà a través del projecte ITS 2020 d’Innovació i Cooperació.

Ajudes a l’Oli

El BOIB també ha publicat la convocatòria d’ajudes a l’estabilització del sector de l’oli d’oliva emparat per la DOP Oli de Mallorca a causa de la crisi provocada per la COVID-19. Es tracta d’una línia de suport dotada amb 100.000 euros amb possibilitat d’ampliar la dotació de la partida pressupostària, amb càrrec als pressuposts del FOGAIBA 2020, per a la desclassificació d’oli DOP Oli de Mallorca i la comercialització per tal de reduir-ne l’estoc existent.

L’import de l’ajuda serà de 2 euros per litre d’oli desqualificat.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 15 de desembre de 2020.

Escorxadors

També s’ha obert la convocatòria d’ajudes de minimis per a l’any 2020 als escorxadors per la prestació de servei d’interès econòmic general.

Les despeses subvencionables són les derivades de la prestació dels serveis externs com lloguers i cànons, transports, assegurances, serveis bancaris i similars, subministraments i altres serveis relacionats amb la prestació del servei; el pagament de Tributs autonòmics i de l’Administració local i les despeses de personal. A aquesta convocatòria es destina un import màxim 350.000 euros a càrrec dels pressupostos del FOGAIBA.

El termini per presentar sol·licituds acaba el 23 de desembre del 2020.