Segons les dades aportades per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, l’evolució i l’èxit obtingut des de la seva creació a 2011 de la marca de garantia “Tomàtiga de Ramellet de Mallorca” ha estat espectacular.

A la bona rebuda per part del consumidor, sense lloc a dubtes denotada pel valor de comercialització d’aquest producte, que passà dels 21.346 euros de 2011 als 962.483 de l’any passat, es suma també l’eficiència obtinguda per part de les 14 explotacions agràries a Mallorca que es dediquen a aquest tipus de cultiu des dels seus inicis i que destinen a aquest fi un total actualment de 185 hectàrees.

Altres dades a tenir en compte fan referència que la totalitat de la producció, perfectament etiquetada i baix el control estricte de la marca “Tomàtiga de Ramellet de Mallorca” s’ha comercialitzat envasada i perfectament identificada com a un producte de màxima qualitat i genuïnament mallorquí.