Vuit elaboradors de formatge de les Balears rebran ajudes per a l’emmagatzematge privat del seu producte. Són set empreses de Menorca i una de Mallorca. Es tracta d’una mesura que ha posat en marxa la Comissió Europea davant la caiguda de la demanda de productes lactis com el formatge, a causa de la crisi derivada de la COVID-19. En total, rebran ajuts per a l’emmagatzematge de 481 tones de formatge.

L’import de les ajudes contempla 15,57 euros per tona emmagatzemada en concepte de despeses de magatzem fixos, i 0,40 euros per tona i dia de l’emmagatzemament contractual. L’ajuda finalitza el dia anterior a la sortida del magatzem, i es concedeix a formatges que ja estan emmagatzemats per contracte un període d’entre 60 dies i 180 dies. La quantitat mínima per accedir a aquesta ajuda era de 0,5 tones de formatge per sol·licitud.

Les Balears són la quarta comunitat autònoma d’Espanya que més volum de producte ha demanat per emmagatzemar. Només Castella i Lleó, Navarra i Castella-La Manxa han demanat guardar quantitats superiors. La Comissió Europea havia assignat una quantitat màxima per a Espanya de 4.592 tones de formatge. Així, les Illes han sol·licitat més del 10% de la quota màxima autoritzada per l’Estat espanyol. Madrid, Múrcia o la Comunitat Valenciana, per exemple, han sol·licitat quantitats inferiors a la de les Balears. La resta de comunitats sol·licitants han quedat fora d’aquesta ajuda.

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), ens depenent de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha estat l’organisme receptor de les peticions d’aquesta ajuda, i també en realitzarà els controls pertinents. El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), depenent del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, és l’organisme encarregat de coordinar l’ajuda.

La Comissió Europea ha posat en marxa aquesta ajuda davant el desequilibri existent entre l’oferta i la demanada pel que fa a productes com el formatge, per evitar una caiguda dels preus. L’ajuda a l’emmagatzematge privat de formatges està regulat segons els articles 17 i 18 del Reglament (UE) nº1308/2013. Aquest reglament, no obstant això, empara els formatges amb denominació d’origen protegida (DOP) o indicació geogràfica protegida (IGP). Davant la situació actual, però, s’ha creat un únic règim d’ajuda que cobreixi tots els tipus de formatge (excepte els que no són aptes per a l’emmagatzematge).

Ajudes per al sector de la flor tallada i la planta ornamental

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació finalment ha posat en marxa per enguany una línia d’ajudes de 10 milions d’euros per al sector de la flor tallada i la planta ornamental. La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, juntament amb les conselleries del ram de la Comunitat Valenciana, Múrcia, Galícia, Catalunya, Andalusia i Cantàbria havien remès una carta el passat 1 de juny al ministre Luis Planas en la que sol·licitaven mesures per pal·liar la situació del sector. Les circumstàncies derivades de la declaració de l’estat d’alarma, amb el tancament de vivers de flor tallada i planta ornamental, i la cancel·lació de festes tradicionals, com la Setmana Santa, van provocar una forta caiguda de la comercialització de flors i plantes ornamentals. Entre els mesos de març i maig, aquest sector concentra entre el 50 i el 80% de les vendes de flor tallada i planta viva.